Zeer geslaagd concert Bútsoekers en Andante.

Ongeveer 120 mensen kwamen zondag 29 januari naar het MFC Ons Huis voor het traditionele koffieconcert van "De Bútsoekers". Dit jaar had men het amusementsorkest "Andante" uit Bolsward als gast uitgenodigd.
In zijn openingswoord kon voorzitter Johannes Dijkstra de mededeling doen, dat na 13 jaar de toevoeging shantykoor is komen te vervallen en het koor dus in het vervolg onder de naam "De Bútsoekers" zijn weg zal vervolgen. Vrijdag voorafgaande dreigde het concert te moeten worden afgeblazen vanwege ziekenhuisopname van dirigente Marijke Rodenburg. Echter in de persoon van Tseard Nauta heeft men een alleskunner in huis en dus was er deze middag een dubbelfunctie voor hem weggelegd: muzikant en dirigent. Na afloop was een ieder ervan overtuigd dat hij cum laude voor z´n examen was geslaagd.
Het programma was dusdanig in elkaar gezet dat koor en orkest afwisselend optraden, maar ook gezamenlijk een aantal nummers ten gehore brachten.


Lees verder.... >

Venster sluiten X

banner

Home

Hé hallo, wat leuk dat je even een bezoekje brengt aan de website van het koor “De Bútsoekers“ uit Sint Annaparochie. Dat is een plaats in de gemeente het Bildt en dat ligt in het Noordwesten van de provincie Friesland en grenzend aan de Waddenzee. Hier in deze gemeente spreken wij ons “aigen taalsy “, namelijk het Bildts. Onze naam “Bútsoekers“ is dan ook het Bildtse woord voor strandjutter.
Het koor telt ruim dertig leden en de begeleiding bestaat uit een toetsenist/violist, een gitarist en een bassist.
Sinds 2007 staat het koor onder leiding van onze dirigente Marijke Rodenburg.
Het repertoire bestond aanvankelijk het meest uit shanty en zeemansliederen, maar de laatste jaren nemen ballads, evergreens en hits uit de jaren jaren 60 en 70 een steeds prominenter plaats in.
We zingen in het Nederlands, Duits, Engels, Fries en tevens een aantal liedjes in onze eigen taal: het Bildts.
Nieuwsgierig: klik naar onze CD's alwaar je ons kunt beluisteren. Een optreden is gauw geregeld via contact.
Misschien tot gauw.