Dinsdag 3 december 2019
Meezingconcert in Nij Bethanië te Tzummarum voor  bewoners,
gebruikers, mantelzorgers, personeel en andere belangstellenden.
Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 11 december 2019
Meezingconcert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 19 januari 2020 “Tegeare sa sterk?”
in MFC Ons Huis te St.-Annaparochie
aanvang 15.00 uur.
Speciale gasten: “Tûzen Triennen”

Zaterdag 1 februari 2020
Federatie Koren en Korpsen in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. 

Vrijdag 6 maart 2020
Concert in het AZC te St.-Annaparochie, 
Aanvang 15.00 uur.

Woensdag 8 april 2020
Meezingconcert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 24 mei 2020
Meezingconcert in het restaurant van Interzorg Foswert
te Ferwert, Foswerterstrjitte 71 (9172 PS)
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel 
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 26 september 2020 = burendag
Meezingconcert in het restaurant van Zorgcentrum “de Beuckelaer”
te St.-Annaparochie voor buren, 
bewoners, zorgpashouders,
Aanvang 15.00 uur.

Zondag 25 oktober 2020
Concert Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Nadere gegevens volgen.

Andere data waarop in 2020 een concert mogelijk kan zijn: 
16 februari, 29 maart, 26 april  
Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag via
het contactformulier (zie tabblad “contact”).