12 februari 2019
Concert voor bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers
en personeel van zorgcentrum de Beuckelaer, Sûderhoog,
van Harenshuus en andere belangstellenden
in het restaurant van de Beuckelaer te St.-Annaparochie
aanvang 19.00 uur

24 maart 2019
Meezingconcert Theaterkerk Nes (Dongeradeel)
Wiesterwei 2, 9143 WJ NES
Aanvang 15.00 uur. Toegang €10,=

Andere concertdata: 24/02/19, 28/04/19.
Nader bericht over plaats en tijd volgt nog

17 november 2019
Concert op uitnodiging dameskoor Multivocaal te Franeker
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Locatie: de Koornbeurs te Franeker