Dit seizoen geen koorrepetitie meer.
Start nieuwe seizoen 15 september 2020.

“We moeten hopen dat de onderzoeken die door het RIVM en de TU Delft worden gedaan op het gebied van het verspreiden van het virus in koorverband snel komen en duidelijkheid geven. Als er al wel binnen gezongen kan worden dan zal dat waarschijnlijk alleen in goed geventileerde ruimtes mogelijk zijn. Veel zal ook afhangen van wat er qua verspreiding van het virus de komende maanden voor ons ten goede verandert. Er blijft voorlopig voor koren veel onzekerheid”.

Zaterdag 26 september 2020 = burendag
Meezingconcert in het restaurant van Zorgcentrum “de Beuckelaer”
te St.-Annaparochie voor buren, bewoners, zorgpashouders,
Aanvang 15.00 uur.

Zondag 25 oktober 2020
Concert Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Nadere gegevens volgen.

Zondag 29 november 2020
Meezingconcert in het restaurant van zorgcentrum “Foswert” te Ferwert
voor bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 17 januari 2021
Gereserveerd voor ons “eigen thuisconcert”
in MFC “Ons Huis” in St.-Annaparochie

Zondag 28 maart 2021
Koffieconcert in theater “de Koornbeurs”
te Franeker, i.s.m. Tûzen Trienen.
Nadere gegevens volgen later.

Andere data waarop in 2020/21 een concert mogelijk zou kunnen zijn:
b.v. 14 februari 2021,  25 april 2021
Boekingen en/of vragen over andere datums ontvangen we graag
via het contactformulier (zie tabblad “contact”).