Zondag 25/11/18 Meezingconcert
Sint Vituskerk in Finkum

Holdingawei 51, 9053 LV Finkum
Aanvang 15.00 uur.

Dinsdag 27 november 2018 LEDEN-/JAARVERGADERING

Zaterdag 8 december 2018 Dankjewel-concert
Woonzorgcentrum Foswert te Ferwert

speciaal bedoeld voor bewoners, hun mantelzorgers en personeel
Aanvang 15.00 uur

27 januari 2019
Jaarlijks concert MFC Ons Huis te St.-Annaparochie
i.s.m. ’t Bildts Frôlyskoor o.l.v. Tseard Nauta
Aanvang 15.00 uur.

Andere concertdata: 24/02/19, 24/03/19, 28/04/19 en 19/05/19.
Nader bericht over plaats en tijd volgt nog

17 november 2019
Concert op uitnodiging dameskoor Multivocaal te Franeker
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Locatie: de Koornbeurs te Franeker