28 januari 2018 Jubileumconcert 15 jaar Bútsoekers met medewerking van Sânman & Sikke in MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 te St.-Annaparochie. Aanvang 15.00 uur. Entree €12,50 p.p. Voorverkoop: Expert Meijer en Primera te St.-Annaparochie €10,=.

25 februari 2018 concert in de Ioannis theaterkerk in Wier.