Zondag 3 november 2019
Meezingconcert in het restaurant van Interzorg Foswert
te Ferwert, Foswerterstrjitte 71 (9172 PS)
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel 
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 9 november 2019 “sipel”-aktie
Op deze zaterdag komen we misschien wel bij u aan de
deur om een zak uien (sipels) te verkopen.
(zak ca. 4 kilo € 4,00) 

Zondag 17 november 2019
Concert op uitnodiging dameskoor Multivocaal te Franeker
ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum.
Locatie: de Koornbeurs te Franeker

Dinsdag 3 december 2019
Meezingconcert in Nij Bethanië te Tzummarum voor  bewoners,
gebruikers, mantelzorgers, personeel en andere belangstellenden.
Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 11 december 2019
Meezingconcert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 19 januari 2020 “Tegeare sa sterk?”
in MFC Ons Huis te St.-Annaparochie
aanvang 15.00 uur.
Speciale gasten: Jankfoddekoor “Tûzen Triennen”

Zaterdag 1 februari 2020
Federatie Koren en Korpsen 
in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. 

Woensdag 8 april 2020
Meezingconcert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 24 mei 2020
Meezingconcert in het restaurant van Interzorg Foswert
te Ferwert, Foswerterstrjitte 71 (9172 PS)
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel 
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 6 juni 2020 
Merke Dronrijp meezingconcert in de Alde Wite te Dronrijp.
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 26 september 2020 = burendag
Meezingconcert in het restaurant van Zorgcentrum “de Beuckelaer”
te St.-Annaparochie voor buren, 
bewoners, zorgpashouders,
Aanvang 15.00 uur.

Zondag 25 oktober 2020
Concert Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Nadere gegevens volgen.

Andere data waarop in 2020 een concert mogelijk kan zijn: 
 16 februari, 29 maart, 26 april  
Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag via
het contactformulier (zie tabblad “contact”).