De hieronder aangekondigde concerten/optredens vinden plaats onder de DAN geldende
coronaregels
voor koren en de lokaties waar deze worden gehouden.

Zondag 31 oktober 2021 Meezingconcert in Woonzorgcentrum Foswert
te Ferwert (9172PS), Foswerterstrjitte 71.
Aanvang 14.30 uur.

Zaterdag 20 november 2021 Meezingconcert in Woonzorgcentrum Nij Statelân
te Menaam (9036JL), Nijlân 25.
Aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 6 november 2021 Bútsoeker-sipel-aktie-dag

Dinsdag 30 november 2021 Algemene ledenvergadering

16 januari 2022 thuisconcert in MFC Ons Huis te St.-Annaparochie.
Nadere gegevens volgen binnenkort.

Verplaatst naar een nader overeen te komen datum in 2022
Koffieconcert in theater “de Koornbeurs”
te Franeker, i.s.m. Tûzen Trienen.

Andere data waarop in 2021/22 een concert mogelijk zou kunnen zijn hopen we
binnenkort te kunnen aangeven.

Boekingen en/of vragen over andere datums ontvangen we graag
via het contactformulier (zie tabblad “contact”).