22 oktober 2018
Bloemketerp, Burgemeester J.Dijkstraweg 3 te Franeker
Aanvang ca. 20.00 uur

Onder voorbehoud: 16 december 2018
Zondagmiddagconcert in de van Harenskerk.
Samen met het Bildts Frôlieskoor o.l.v. Tseard Nauta
Aanvang 15.00 uur

27 januari 2019
Jaarlijks concert MFC Ons Huis te St.-Annaparochie
Wie? Wat?
Aanvang 15.00 uur.