Dinsdag 21 mei 2019 feestelijke afsluiting siezoen.
Ieder die zich heeft opgegeven is vanaf 17.00 uur welkom.

Dinsdag 3 september 2019 start nieuwe seizoen

Dinsdag 1 oktober 2019 
Concert in het restaurant van zorgcentrum “Het Bildt”, 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
van “Beuckelaer” en “van Harenshuus” en andere
 belangstellenden. Aanvang 19.00 uur.

Zondag 13 oktober 2019
Meezingconcert in het kerkje van Swichum,
Ayttadyk 3. Aanvang 15.00 uur.
Toegang GRATIS, de hoed gaat rond.

Zondag 3 november 2019
Concert in het restaurant van Interzorg Foswert
te Ferwert, Foswerterstrjitte 71 (9172 PS)
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel 
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 17 november 2019
Concert op uitnodiging dameskoor Multivocaal te Franeker
ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum.
Locatie: de Koornbeurs te Franeker

Woensdag 11 december 2019
Concert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 19 januari 2020 “eigen thuisconcert” in St.-Annaparochie.
Nadere gegevens volgen later.

Zaterdag 1 februari 2020 Federatie Koren en Korpsen 
in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Meer info volgt later.

Woensdag 8 april 2020
Concert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum 
voor  bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 31 mei of 7 juni 2020 kermis Dronrijp
(exacte datum op dit moment nog niet bekend)
Concert in de Alde Wite te Dronrijp. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 25 oktober 2020
Concert Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Nadere gegevens volgen.

Andere data waarop in 2020 een concert mogelijk kan zijn:
16 februari, 29 maart, 26 april en 24 mei.
Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag via
het contactformulier (zie tabblad “contact”).