27 januari 2019
Jaarlijks concert MFC Ons Huis te St.-Annaparochie
i.s.m. ’t Bildts Frôlyskoor o.l.v. Tseard Nauta
Aanvang 15.00 uur.

12 februari 2019
Concert voor bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers
en personeel van zorgcentrum de Beuckelaer, Sûderhoog,
van Harenshuus en andere belangstellenden
in het restaurant van de Beuckelaer te St.-Annaparochie
aanvang 19.00 uur

Andere concertdata: 24/02/19, 24/03/19, 28/04/19 en 19/05/19.
Nader bericht over plaats en tijd volgt nog

17 november 2019
Concert op uitnodiging dameskoor Multivocaal te Franeker
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Locatie: de Koornbeurs te Franeker