Zaterdag 1 februari 2020 
Federatie Koren en Korpsen in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Bijdrage Bútsoekers vanaf ca. 16.00 uur.

Vrijdag 6 maart 2020
Concert in het AZC te St.-Annaparochie,
Aanvang 15.00 uur.

Woensdag 8 april 2020
Meezingconcert in het restaurant van Nij Statelân te Menaldum
voor bewoners, gebruikers, mantelzorgers, personeel
en andere belangstellenden. Aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 26 september 2020 = burendag
Meezingconcert in het restaurant van Zorgcentrum “de Beuckelaer”
te St.-Annaparochie voor buren, bewoners, zorgpashouders,
Aanvang 15.00 uur.

Zondag 25 oktober 2020
Concert Groate Kerk in St.-Jacobiparochie.
Nadere gegevens volgen.

Andere data waarop in 2020 een concert mogelijk kan zijn:
16 februari, 29 maart. 
Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag via
het contactformulier (zie tabblad “contact”).