Sinds 2008 staat het koor onder leiding van Marijke Rodenburg. Sinds haar aantreden heeft het koor dus niet alleen het repertoire volledig gewijzigd, maar daarnaast heeft ze het koor ook echt LEREN ZINGEN. Vrijwel alle nummers worden twee- of driestemmig gezongen.

Onder haar leiding heeft het koor enorm aan kwaliteit gewonnen en slaat het plezier van de leden over naar het publiek. Hierdoor ontstaat een hele mooie wisselwerking tussen koor, publiek en dirigent.

Het is prachtig om te zien dat een dame (Marijke dus) een ploeg van zo´n 30 mannen in de hand weet te houden en bijna met de ogen kan sturen.


Zie ook: Marijke Rodenburg