Elke dinsdag
Aanvang 19.30 uur MFC Ons Huis in St.-Annaparochie.
U/Jij wil graag zingen? Kom eens een repetitie bijwonen.
Laatste repetitie seizoen 2023/2024 op 14 mei 2024.

Zondag 10 maart 2024 meezingconcert MFC “Ons Huis”
Beuckelaerstraat 2, St.-Annaparochie. Een thuiswedstrijd!!
Vanaf 15.00 uur even lekker “gouwe ouwe” meezingen.

Zondag 14 april 2024 concert St Vituskerk in Feinsum
Aanvang 15.00 uur. Nadere info volgt later.

Zondag 10 november 2024 concert Ioanniskerk in Wier
Aanvang 15.00 uur. Nadere info volgt later.

Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag
via het contactformulier (zie tabblad “contact”) of via ons émailadres
info@butsoekers.nl