Elke dinsdag
Aanvang 19.30 uur MFC Ons Huis in St.-Annaparochie.
U/Jij wil graag zingen? Kom eens een repetitie bijwonen.

Vrijdag 27 oktober 2023 Stichting Welzijn Ouderen
Wij verzorgen een muzikaal intermezzo

Zondag 29 oktober 2023 MFC Ons Huis, Concert met Folkert Hans
MFC Ons Huis, Sint Annaparochie
Zaal open 14:30, aanvang 15:00
Entree 10,- euro
Voorverkoop bij Expert Meijer en Primera Sint Annaparochie

Zaterdag 18 november 2023 concert Nij Statelân, Menaldum. 
Aanvang 15.00 uur.

Zondag 21 januari 2024 meezingconcert Doarpsh6Us “Nij Franjum”
Franjumbuorsterpaed 12 in Marssum.
Aanvang 15.00 uur.

Zondag 25 februari 2024 meezingconcert Cultureel Centrum “de Nije Skalm”
Ljipstrjitte 1 te Stiens.
Aanvang 15.00 uur.

Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag
via het contactformulier (zie tabblad “contact”) of via ons émailadres
info@butsoekers.nl