Zaterdag 1 oktober 2022, open repetitie, MFC Ons Huis, St.-Annaparochie
bij presentatie winteractiviteiten Welzijn / Seewyn in gemeente Waadhoeke
aanvang repetitie 14.00 uur. Wie zin heeft doet mee. 
Te zingen teksten geprojecteerd op groot scherm.

Dinsdag 1 november 2022 optreden Zorgcentrum Beuckelaer
bijna traditioneel te noemen repetitie/optreden bij onze buren
voor alle bewoners van het zorgcentrum en de aanleunwoningen
aanvang 19.15 uur – eindtijd 20.30 uur

Zaterdag 19 november 2022 concert Nij Statelân, Menaldum. 
Aanvang 15.00 uur.

 

Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag
via het contactformulier (zie tabblad “contact”) of via ons émailadres
info@butsoekers.nl

.