Elke dinsdag
Aanvang 19.30 uur MFC Ons Huis in St.-Annaparochie.
U/Jij wil graag zingen? Kom eens een repetitie bijwonen.
Laatste repetitie seizoen 2023/2024 op 14 mei 2024.

Zondag 6 oktober 2024 concert Groate Kerk in St.-Jacobiparochie
Aanvang 15.30 uur. Nadere info volgt later.

Zondag 10 november 2024 concert Ioanniskerk in Wier
Aanvang 15.00 uur. Nadere info volgt later.

Boekingen en/of vragen daarover ontvangen we graag
via het contactformulier (zie tabblad “contact”) of via ons émailadres
info@butsoekers.nl