Op 29 november 2022 heeft Sybe Krol laten weten dat hij zijn drumstokken heeft opgeborgen.
Als koor respecteren wij zijn beslissing en zijn dankbaar voor datgene wat hij
voor en met ons heeft gedaan.
Het ga je goed, Sybe.