M.i.v. 17 april 2024 heeft Marijke Rodenburg de “Bútsoeker-baton” ingeleverd en haar inzet voor het koor na 17 jaren beëindigd.

Op 29 november 2022 heeft Sybe Krol laten weten dat hij zijn drumstokken heeft opgeborgen.
Als koor respecteren wij zijn beslissing en zijn dankbaar voor datgene wat hij
voor en met ons heeft gedaan.
Het ga je goed, Sybe.