Het bestuur van Waadhoekekoor de Bútsoekers heeft deze site met zorg en zo volledig mogelijk samengesteld, maar geeft hiervoor geen garanties. Aan de hier opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur van Waadhoekekoor de Bútsoekers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Het bestuur van Waadhoekekoor de Bútsoekers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de hier gegeven informatie.

Foto’s en teksten op deze site mogen alleen worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de makers, schrijvers en/of het bestuur van Waadhoekekoor de Bútsoekers.